Artikels

Mini clubman zonder vermogen

Mini clubman zonder vermogen

Mini clubman zonder vermogen

23/4/2015

Onlangs werden we via mail gecontacteerd door een Bosch car service garage die ons vroeg of het mogelijk was overleg te plegen rond een Mini clubman met een lastige storing, en of hij, indien mogelijk, deze wagen kon binnen brengen voor het stellen van een diagnose? Lang hoefden we hier niet over na te denken, want lastige storingen oplossen, dat is onze passie!

Probleemstelling

De mini clubman was van bouwjaar 2010, en voorzien van een 1600cc benzine motor met 88Kw. De motor kwam tot stand uit een samenwerking tussen BMW en Peugeot, en werd geheel volgens de BMW traditie voorzien van een Vanos systeem. In het motormanagement komt steeds dezelfde foutcode terug, katalysator inefficiënte werking. Afgaande op de klacht, en de gekende problemen van deze motor, ging het garagebedrijf over tot vervanging van de distributie ketting en het volledige Vanos systeem inclusief actuator. Helaas bleef het gewenste resultaat uit, en zo kwam de garagehouder bij ons terecht.

Interpretatie van de foutcode(s)

Een diagnose beginnen we steeds met het uitlezen van het foutcode geheugen. Indien er foutcodes aangetroffen worden gaan we over tot analyse ervan. In het geval van onze Mini vertelt de foutcode ons dat er een probleem is met de werking van de katalysator. De foutcode vertelt ons letterlijk dat de katalysator niet efficiënt werkt. De controle op de juiste werking van de kat gebeurt bij deze Mini, zoals gebruikelijk, door een 1V sprongsensor die gemonteerd zit na de katalysator. Een volgende stap op weg naar een correcte diagnose lijkt ons dan ook een meting aan deze sensor te zijn.

Combi meting

Wat wij heel vaak doen wanneer we een mengsel probleem vermoeden, is een combi meting. We meten dan bij een stationair draaiende motor, op bedrijfstemperatuur, te gelijkertijd de signalen van de sonde voor- en na de kat en voeren een viergasmeting uit. Dit vullen we nog aan met een controle van de long term fuel trim in de EOBD parameters. Vervolgens zetten we alle gemeten waarden op een rijtje en trekken onze conclusie. Zo gezegd zo gedaan, we starten onze scope en viergasser op, en beginnen de meeting . In afbeelding 1 kan je het meetresultaat zien van de breedbandsonde voor de katalysator. We kunnen hieruit 2 zaken concluderen, het signaal van de pompcel verteld ons dat we te maken hebben met een te rijk mengsel, de referentiespanning wijst op een te trage, en dus defecte sonde. Ook de signaal meting aan de sonde na de kat laat niet veel goeds vermoeden, hier meten we een signaal spanning die bij momenten zelfs onder nul gaat. Ook dit wijst op een defecte sonde. De viergasmeting spreekt niet tegen en wijst eveneens op een veel te rijk mengsel. Wat wel op zijn minst birzar te noemen is, is dat er wel een rijk mengsel waargenomen wordt, maar de regeling toch in de plus staat!? Nu, we hebben dit fenomeen wel eens vaker gezien, een mengsel wat te rijk is, en een stuurdoos dewelke nog rijker regelt. Blijkbaar draait de regeling goed in de soep met een defecte sonde na de kat, en een te trage sonde voor de kat.

Afbeelding 1

Oplossing

Beginnen doen we met het vervangen van beide sondes, en een reset van de fuel trim adapties. Vervolgens maken we een testrit met het voertuig, en herhalen onze combi meting. De testrit stemt ons echter niet helemaal tevreden, want het motorvermogen is nog steeds niet helemaal op pijl. De viergaswaarden zijn wel al een pak beter, en de fuel trims lopen ook weer in de pas. Wat ons wel opvalt bij een tweede meting aan de sonde na de kat, is dat deze pendelt bij stationair toerental! Ons besluit is snel gemaakt, ook de kat moet defect zijn. Bij demontage ontdekken we dat het edelmetaal helemaal los ligt in de voorpijp, waarmee we ook onmiddellijk de slechte prestaties bij lager toerental kunnen verklaren, en het pendelen van de sonde na de kat.

Conclusie

Wat ging er nu eerst defect? Volgens ons is het allemaal begonnen met een defecte breedbandsonde. Hierdoor ging te motor te rijk draaien, ging de kat stuk, en uiteindelijk ook de achterste sonde. Feit is de je moet opletten met enkel af te gaan op “gekende problemen”. Het is natuurlijk wel zo dat deze motoren last hebben van een ketting die rekt, en een vastlopend Vanos systeem. Toch is het aangewezen om eerst goed naar je foutcodes te kijken, vervolgens gericht te meten, en dan pas je conclusies te trekken!

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...