Artikels

KMO PORTEFEUILLE hoe moet dat?

KMO PORTEFEUILLE hoe moet dat?

KMO PORTEFEUILLE hoe moet dat?

10/2/2016

 

Beste cursist,
Je hebt je ingeschreven voor een opleiding van Sergoyne Diagnostics.
Deze opleiding komt in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille. Best breng je de aanvraag hiervoor zo vlug mogelijk in orde. Je hebt hiervoor geen factuur van Sergoyne Diagnostics nodig.
Hulp nodig? Het volgende filmpje maakt alvast duidelijk wat je moet doen om van deze subsidie te kunnen genieten: 

 


Even herhalen in het kort:
Indien je nog niet geregistreerd bent bij KMO-portefeuille is het aan te raden dit onmiddellijk te doen:

Of

  • Je kan gebruik maken van je ‘token’. Als je deze nog niet hebt ontvangen, moet je rekening houden met een duurtijd van max. 8 werkdagen voor ontvangst van de token en een duurtijd van maximaal 4 werkdagen voor ontvangst van de validatielink.

 

Ben je wel al geregistreerd bij de KMO-portefeuille dan kan je volgende stappen doorlopen.
  • Je hebt maximum 14 dagen de tijd na de start van de opleiding om dit project aan te vragen via de website.
  • Je kan je aanvraag reeds ruimschoots vóór aanvang van de training indienen voor subsidie.
  • In je aanvraag zal je het erkenningsnummer van de dienstverlener, Sergoyne Diagnostics moeten invullen: DV.O231175
  • Aantal uren: check met uw grossier of mail: dini@sergoyne.be.
  • Je krijgt dan een mail met daarin de vraag om jouw gedeelte van het factuurbedrag te betalen aan Sodexo. Doe dit tijdig. Indien je te laat betaalt aan Sodexo, vervalt te aanvraag en heb je geen tussenkomst meer.
  • De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan jouw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag.
Nadat je van de KMO-portefeuille de bevestiging krijgt van ontvangst van je betaling, dien je enkel nog de opdracht te geven tot doorstorting van het bedrag aan Sergoyne Diagnostics.
Hoe? Je logt terug in via de website van de KMO-portefeuille, gaat naar ‘uw dossier’ en naar ‘uw project’. Je vult het bedrag van de factuur excl. BTW in en klikt op ‘ik betaal’ of ‘betalen aan dienstverlener.
Vergeet dit niet te doen.
 
Het btw-bedrag kan je NIET via de KMO-portefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan Sergoyne Diagnostics.
 
Meer info: http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille
OF BEL GRATIS 1700

 

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...