Artikels

4 vragen aan manu; lesgever rugtraining

4 vragen aan manu; lesgever rugtraining

4 vragen aan manu; lesgever rugtraining

03/1/2017

 

Manu, nieuw als gastdocent bij Sergoyne Diagnostics. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

Reeds enkele jaren zijn we met ons bedrijf “Save your Back” gespecialiseerd in het geven van ergonomische rugtrainingen in het ziekenhuismilieu, grootkeukens en andere bedrijven. Deze dynamische opleidingen werden steeds gepersonaliseerd op vraag van de aanvrager met veel praktijk en inoefenmomenten.

Uit persoonlijke ervaring stelde ik vast dat er veel musculoskeletale- en rugklachten voorkwamen bij personeel uit de automotive branche. Vermits wij reeds via onze vriendenkring contact hadden met de oprichters van Sergoyne Diagnostics was de link naar de autowereld snel gelegd. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij een introductie kregen bij verschillende garages en dat onze opleiding opgenomen werd in hun trainingspakket.

 

Hoe heb je ervaring kunnen opdoen in de autobranche, om je training zo specifiek gericht van de autotechnieker, te kunnen maken?

Veel sectoren hebben dezelfde overlappende klachten op de werkvloer maar vermits we steeds een personaliseerde opleiding garanderen hebben we een voorafgaande analyse van de werkvloer gedaan bij garage Houman. Hierdoor hebben we een beter inzicht verkregen in de problematiek die zich voortdoet bij de garagehouders. Er werd een fotoreportage gemaakt om arbeiders te wijzen op de dagelijkse verkeerde belasting van hun gewrichten en er werden ter plaatse reeds correcties en ergonomische tips meegegeven voor een optimalisatie van de werkvloer.

De training gaat over het verhelpen van rugpijn, in de dagelijkse werkzaamheden in het garagebedrijf. Hoe noodzakelijk is scholing hierin?

De automotive sector is een wereld waar er weinig aandacht besteed wordt aan ergonomische houdingen. Preventie op gebied van houdingscorrectie tijdens het werk zal zeker bijdragen tot het voorkomen of verbeteren van het ontstaansmechanisme van lage rugpijn. De lasten die het personeel dagdagelijks moet manipuleren hebben een grote invloed op dit ontstaansmechanisme. Indien we personeelsleden kunnen aansporen om regelmatig te bewegen en rugsparende technieken te gebruiken tijdens het uitvoeren van hun taken zijn we volgens ons en de wetenschappelijke literatuur het juiste pad aan het bewandelen. Deze technieken worden aangeleerd tijdens de scholing waarbij er aandacht gegeven wordt aan de persoon en de omgeving waarin hij werkt. Tijdens de lessen is bewegen buiten het werk ook een belangrijk aandachtspunt waar cursisten in aangespoord worden. Vaak stellen we in de praktijk vast dat werknemers ervan uitgaan dat ze genoeg bewegen tijdens hun dagdagelijkse werkgerelateerde activiteiten. Maar in de realiteit bestaat “rug-gezondheid” uit “extra”-beweging buiten het werk.

Ook eenvoudige aanpassingen van de werkomgeving zijn belangrijk voor een optimalisatie van het werk. De werkdruk, tijdsverlies en eventuele klachten zullen hierdoor verminderen. Niet alleen garagisten maar ook administratief personeel worden niet gespaard van rugklachten. Mensen die een groot deel van de dag zitten hebben meer kans om chronische rugpijn te ontwikkelen. In de zithouding wordt onze rug namelijk tweemaal meer belast dan in stand. Tijdens onze opleiding geven we ook aandacht voor personeelsleden die lang moeten zitten bv receptioniste; administratief personeel…

Hoe gaat de Rugtraining bij Sergoyne Diagnostics praktisch?

De opleiding zal uit twee delen bestaan (telkens 4u) waar er een groot deel informatie wordt gegeven over de praktische implementatie van rugsparende technieken op de werkvloer. Het eerste deel zal ook aangevuld worden met een korte en bondige theoretische uiteenzetting van de wervelkolom omdat we het belangrijk vinden dat mensen die de opleiding volgen ook begrijpen wat er in het lichaam gebeurt tijdens de fysieke arbeid. Voorts worden er ook eenvoudige oefeningen aangeleerd die men dagdagelijks kan uitvoeren om klachten te voorkomen. De invloed van deze oefeningen zal aangetoond worden tijdens de cursus maar persoonlijk vind ik het belangrijk om slechts enkele oefeningen mee te geven met de cursisten zodanig dat ze dit niet beschouwen als tijdsverlies maar eerder als een aanvulling van hun dagelijkse activiteiten. Voor het praktische gedeelte van de eerste les zal er gebruik worden gemaakt van foto- en videomateriaal om de cursisten duidelijk te maken welke dagelijkse werkactiviteiten een impact zullen hebben op hun wervelkolom.

Het tweede deel zou doorgaan in een garage waarbij we de cursisten een aantal eenvoudige dagdagelijkse handelingen (bv. Auto wassen, batterij veranderen, olie verversen, bandenspanning nagaan, zekeringen veranderen…) laten uitvoeren terwijl de anderen en ikzelf observeren. De doelstelling is dat de cursisten zelf de verschillende knelpunten zullen opmerken en corrigeren. Deze cursus zal aangevuld worden met een korte oefeningensessie en informatie over levenshygiëne.


 

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...